Historia

Kusmark tätort som ligger ca. 20 km nordväst om Skellefteå bor det i dag omkring 500 personer och där hittar du många både små och fina företag samt ett Folkets Hus. Skolan med anor från 30-talet totalrenoverades 1992 då man även passade på och byggde ut den. Skolan är fint belägen alldeles intill Kågeälven och den vackra kyrkan mitt i byn. Kyrkan i sin tur är omgiven av en vacker park. I byn finns även Rijfska gården som är klassat som byggnadsminne och det enda bevarade stenhuset på landsbygden i Västerbotten.

Läs mer om Rijfska Gården HÄR

Kusmark var tidigare en livaktig jordbruksby. 1880 bodde i området 840 familjer, i dag bor det i tätorten ca 500 personer. 1993 var ett jubileumsår för Kusmark, 1543, alltså då för 450 år sedan, var första gången som Kusmark nämns i Jordaboken och då stavat som Kvsemarc. Jordaboken var en förteckning som Gustav Vasa lät upprätta för skattläggning av Västerbotten.

Det finns en sägen om hur 3 män - Kuse, Ers och Dreng grundade varsin by i trakten; Kusmark, Ersmark och Drängsmark. En variation på sägnen berättar att Kuse och Ers var bröder och att den tredje var dräng till någon av bröderna. Traditionen pekar till och med ut den plats där Kuse slog sig ned och byggde sin gård; den mark som i vår tid blev tomt för lärarbostaden i Kusmark och som troligen också innefattade själva skolhustomten! Om någon sanning finns i allt detta vet ingen. Kusmark, liksom andra byar i trakten, har en mycket gammal historia. Hur och när alltsammans började är höljt i dunkel. Forskare hävdar at marka betyder skog och obygd. Det var uppåt marka som bönder vid kusten så småningom sökte sig, till en obygd som alltså inte låg så långt från kusten som vi ser det idag. Men om Kusmark fick sitt namn av någon som hette kuse, efter hästen (bondskans kuse), eller för att denna trakt ansågs kuslig på något vis kan vi aldrig säkert veta...

 

 

Klicka på länken nedanför för att läsa ett dockument om Kusmarks historia i Pdf.

En resa i tiden 1850-1950 södra sidan älven i Kusmark


 

 

 

 

 

 

Bild från Järnaffär´n på 70-talet