PENSIONÄRERNAS HOBBYSTUGA

Ordf. Roland Vikström
S ekr . Ethel Lundgren
K assör.
Led. Karin Lundmark
Led. Eivor Pettersson


Hobbystugan används framförallt av daglediga och pensionärer som hobby och studielokal ,
vi snickrar och läser i studiecirkelform fikar samt umgås och är i dag ca 20 medlemmar.

Vi behöver fler medlemmar så tveka inte att ta kontakt med någon av ovanstående.

Medlemsavgiften är idag 500,--/år