Kågedalens skola

Sandforsskolan och Kusmarksskolan hotas av nedläggning. Vi föräldrar i Kusmark ställer oss ytterst kritiska till kommunens sätt att agera i denna fråga och Vi kan med all rätt ifrågasätta våra förtroendevalda politiker och skolrepresentanters sätt att förvalta våra kommunala medel. Detta i synnerhet om man granskar tidigare års kortsiktiga kommunpolitiska beslut och ekonomiska resursfördelningar. En nedläggning av våra skolor är en katastrof för våran hembygd. Det berör inte bara våra barn utan även våra byars chans till överlevnad. Skolan är det sista Vi har kvar sen Vi förlorat våra affärer och bensinstationer. Närhet till en trygg och bra skola är det viktigaste argumentet för att få en inflyttning till våra byar.
Kusmarksskolan är en frisk och välbyggd skola ursprungligen byggd 1932 men helrenoverad och utbyggd 1993. Vi fick då en fin gymnastiksal, ny matsal och hela skolan handikappanpassades. Så sent som för två år sedan byggde kommunen om skolans slöjdlokaler samt barn och fritidslokaler för att skolan skulle leva upp till beslut och miljöregelverk som då antagits. Skolan har också en bra skolgård med fotbolls och hockeyplan vi har utomhusbad, pulkabacke, två stora lekparker och nära till skogen.
Kusmark har en stor inflyttning och ett högt barnafödande. Vi har nu 32 barn på de bägge dagisavdelningarna som är inrymda i skolan. Det föds nu varje år ca 10 barn och det verkar kunna hålla i sig då det sker ett stort generationsskifte i byn. Vi hoppas att Vi tillsammans kan ena Kågedalen och med hjälp från Er i Sandfors, Storkågeträsk och alla byarna i övre Kågedalen med omnejd ska kunna samla ihop så pass många barn under samma tak så att politikerna förlorar sina argument om för många kvadratmeter per elev. På det här viset skulle Vi tillsammans kunna rädda kvar åtminstone en skola i de övre delarna av Kågedalen och våra barn skulle slippa att redan från sex års ålder åka buss utan tillsyn till Boliden, Byske, Kåge eller Ersmark för att slås ihop i jätteklasser. Vi vet att Kusmark ligger ”på vägen” för många. De flesta av oss har våra jobb i Kågedalen eller i Skellefteå. Vi handlar, tränar eller går till tandläkaren och vårdcentralen i Kåge. Dessutom är det betydligt närmare till Kusmark än till andra skolor. Våra barn skulle därigenom få kortare skoldag. Vi hoppas att Ni tillsammans med Era barn kan diskutera vårt alternativ.
Vi arbetar även med en ansökan om att starta en Friskola om politikerna ändå skulle fortsätta att nonchalera våra argument.
Kusmark ligger centralt i Kågedalen och kunde bli KÅGEDALENS SKOLA

 

Måndag den 9 November kl. 19.00 i Kusmarksskolan


Vi kommer att hålla ett stort informationsmöte där vi har bjudit in representanter för skol och kulturkontoret och alla politiker såväl sittande som oppositionen. Här får vi chansen att ställa våra folkvalda politiker mot väggen när deras mandatperioder börjar närma sig sitt slut och dessutom få hjälp av en rösthungrig opposition. Det är viktigt att alla kommer såväl ung som gammal för att visa politikerna att Vi står enade och att vi är beredda att slåss för våran sak. Det här gäller våra byars överlevnad och allas Vår framtid!

Har Du frågor, kontakta oss gärna!
Thomas Johansson tel. 88586 eller 070-581 70 29
Patrik Wallmark tel. 724440 eller 070-672 32 81
Håkan Lundmark tel. 724054 eller 073-030 98 80
Kjell Holmgren tel. 724426 eller 070-676 10 19
Jörgen Bergmark tel. 724047 eller 070-348 10 18

Skolstöds och granskningsgruppen.